Archiv

V rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji je v současné době vytvářen Strategický plán rodinné politiky LK. Liberecký kraj klade důraz na zapojení veřejnosti do tvorby tohoto strategického dokumenty, a proto v období od 1. 5. do 30. 6. 2017 realizuje dotazníkové šetření, které je určeno rodinám s dětmi. Dotazník je možné vyplnit na následujícím odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_D9LJGgsZvTTO40u-wClkhqZXHBw-ds7EYckwjLtx82iGw/viewform

 

 

Pro nahlášení pálení klestu slouží aplikace „Evidence pálení“, kdy je pálení ohlášeno místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Formulář „Evidence pálení“ je k dispozici na https://paleni.izscr.cz/. Tento formulář je také k dispozici na www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané pálení klestí nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení“.

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky v  obci Roztoky  činil 31 726 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

V letošním roce přeji všem požehnané dny.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za kterou byly pořízeny ochranné prostředky požární ochrany. Byly doplněny osobní ochranné prostředky JSDH Roztoky u Jilemnice – zásahové obleky, obuv, rukavice, přilby, kukly, svítilny vč. jejich držáků. Celkové výdaje činí 75 188 Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 37 000 Kč.

Informace ohledně revize kotlů vydané ministerstvem životního prostředí – Revize kotle

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu –http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Dále ještě informace ohledně používání kotlů:

Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1. 1. 2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)