Archiv

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za kterou byly pořízeny ochranné prostředky požární ochrany. Byly doplněny osobní ochranné prostředky JSDH Roztoky u Jilemnice – zásahové obleky, obuv, rukavice, přilby, kukly, svítilny vč. jejich držáků. Celkové výdaje činí 75 188 Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 37 000 Kč.