V rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji je v současné době vytvářen Strategický plán rodinné politiky LK. Liberecký kraj klade důraz na zapojení veřejnosti do tvorby tohoto strategického dokumenty, a proto v období od 1. 5. do 30. 6. 2017 realizuje dotazníkové šetření, které je určeno rodinám s dětmi. Dotazník je možné vyplnit na následujícím odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_D9LJGgsZvTTO40u-wClkhqZXHBw-ds7EYckwjLtx82iGw/viewform