Roztoky u Jilemnice byly v minulosti farní vsí s kostelem, který byl postaven již před rokem 1360. Obec spadala až do roku 1848 pod dvě panství  – dolní část náležela k panství bradleckému, později kumburskému a zbývající větší část  s kostelem patřila k jilemnickému panství.

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. se zde vybudovala škola, přičemž se vyučovalo v domě čp. 25, u starého hřbitova. V obci působil i pokrokový vlastenecký učitel a spisovatel Josef Šír. Do konce 19. století se místní obyvatelé živili převážně rolnictvím a tkalcovstvím, které se nejvíce rozvíjelo po pruské válce.

V roce 1895 zde Josef Horáček postavil vedle svého hostince čp. 57 továrnu na bavlněné látky. Roku 1906 ji prodal Karlu Simonovi z Nové Paky, který ji rozšířil, a v  roce 1914 tu fungovalo již 850 tkalcovských stavů. Tkalcovnu později koupila firma Sigl a spol., jež tu zavedla výrobu lněných látek, a poté se továrna přebudovala na Kovozávody (dnešní P-Kvartet).

Z historických památek zmíníme barokní kostel sv. Filipa a Jakuba z roku 1728, uvnitř kterého nalezeneme bohatě zdobený oltář se sochami světců a dřevorytinu jilemnického zámku (nyní vystavenou v Krkonošském muzeu v Jilemnici). Původní dřevěný kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší, v době husistských bouží byl však spálen a později znovu postaven.

Další památkou je kamenný kříž, k jehož vzniku se vážou dvě pověsti. Podle první byl kříž postaven v místě, ke pádem ze splašeného koně zahynula Zdislava, dcera Bořity, lecha podřipského. Druhá pověst vypráví, že zde zemřela po pádu z okna mladší sestra nevěsty vladyky z Mříčné – když po svatebním veselí nevěsta se svým mužem odjížděla z hradu, sestra jí mávala z okna, a tak se nakláněla, až nešťastně přepadla. Nalezneme tu i sousoší Korunování Panny Marie a sochu Panny Marie Immaculaty.

V obci se nachází velký počet starých roubených chalup.

 

Projev k 650. výročí vzniku obce – Z historie naší obce