Informace ohledně revize kotlů vydané ministerstvem životního prostředí – Revize kotle

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu –http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Dále ještě informace ohledně používání kotlů:

Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1. 1. 2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)