První roztocký kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší a podle farní kroniky (lat. Liber Memorabilium ) byl již roku 1384 vlastním farářem spravován. K roztockému filiálnímu kostelu patřily: Roztoky s 562 obyvateli, Martinice s 311, Karlov s 152, Tample s 183 a dolní část Kruhu s 226 obyvateli. Do 13. února 1790 byla hoření polovina Kruhu přifařena ke kostelu sv. Kateřiny ve Mříčné. Starý kostel svými malými rozměry a s obtížným přístupem zejména v zimním období nevyhovoval potřebám farnosti. Z tohoto důvodu bylo započato se stavbou nového a většího kostela uprostřed obce. Kostel byl dokončen v roce 1739 a je celý postaven z červeného pískovce. Pozemek pro stavbu nového kostela a pro okolní hřbitov i zamýšlenou farní budovu získala farnost od majitele statku čp. 2 Jana Jirků. Tento hospodář neměl mužského potomka, a proto celý statek později prodal r. 1751 Janu Tomšovi. Na pokrytí výdajů, spojených s výzdobou nebo s opravami tohoto kostela se v minulosti významnými částkami podílela lnářská firma Klazarova a rodina Hamáčkova z Roztok a další.

Současný stav kostela

Kostel sv. Filipa a Jakuba je historicky cenná stavba. Špatný technický stav, padající stropní omítka a dožilá střešní krytina z eternitových šablon, mělo za následek, že musel být kostel pro veřejnost od července r. 2013 přechodně uzavřen.

V srpnu 2013 ukončila stavební firma DURANGO, s.r.o., opravu stropní konstrukce (stropní trámy a navazující konstrukce krovu), která byla místy napadena i dřevomorkou. Na tyto práce získala Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice příslib dotace od SZIF (prostřednictvím skupiny MAS Jilemnice „Přiďte pobejt!“) s tím, že 10 % činí vlastní podíl farnosti. Na základě finančních příspěvků Obce Kruh, Roztoky u Jilemnice, ZOD Roztoky – Kruh a návštěvníků kostela, byl tento podíl zajištěn.