Tradiční Krakonošova tržnice se uskuteční ve dnech 8. a  9. července 2017.

Informace pro prodejce:

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře Závazná přihláška na Krakonošovu tržnici 2017

Přihlášky podávejte písemně na obecní úřad prostřednictvím emailu na obec@roztoky-u-jilemnice.cz nebo doručte na adresu Roztoky u Jilemnice 240, 512 31  Roztoky u Jilemnice.