Pro nahlášení pálení klestu slouží aplikace „Evidence pálení“, kdy je pálení ohlášeno místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Formulář „Evidence pálení“ je k dispozici na https://paleni.izscr.cz/. Tento formulář je také k dispozici na www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané pálení klestí nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení“.