Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky v  obci Roztoky  činil 31 726 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

V letošním roce přeji všem požehnané dny.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.