Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, účelem projektu je Pořízení, oprava a údržba přetlakové dýchací techniky pro JPO s územní působností, opravy a revize dýchacích přístrojů, ochranné masky, náhradní tlakové lahve – pořízeny byly celoobličejové masky MSA AURER 4 ks. Celkové výdaje činí 21.145,- Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 12.600,- Kč.