20220702_203502_0291_ořez

Kostel sv. Jakuba a Filipa

Historie

První roztocký kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší a podle farní kroniky (lat. Liber Memorabilium) byl již roku 1384 vlastním farářem spravován. K roztockému filiálnímu kostelu patřily obce: Roztoky (562 obyvatel), Martinice (311 obyvatel), Karlov (152 obyvatel), Tample (183 obyvatel), dolní část obce Kruh (226 obyvatel).
Starý kostel svými malými rozměry a s obtížným přístupem zejména v zimním období nevyhovoval potřebám farnosti. Z tohoto důvodu bylo započato se stavbou nového a většího kostela uprostřed obce. Kostel byl dokončen v roce 1739 a je celý postaven z červeného pískovce. Pozemek pro stavbu nového kostela a pro okolní hřbitov i zamýšlenou farní budovu získala farnost od majitele statku čp. 2 Jana Jirků. Na pokrytí výdajů, spojených s výzdobou nebo s opravami tohoto kostela se v minulosti významnými částkami podílela lnářská firma Klazarova a rodina Hamáčkova z Roztok a další.

Rekonstrukce kostela

Současný stav

Špatný technický stav

Kostel sv. Filipa a Jakuba je historicky cenná stavba. Špatný technický stav, padající stropní omítka a dožilá střešní krytina z eternitových šablon, mělo za následek, že musel být kostel pro veřejnost od července r. 2013 přechodně uzavřen.

oprava krovů

V srpnu 2013 byla ukončena oprava stropní konstrukce, která byla místy napadena i dřevomorkou. Na tyto práce získala Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice příslib dotace od SZIF s tím, že 10 % činí vlastní podíl farnosti, který byl zajištěn na základě finančních příspěvků.

kompletní rekonstrukce

V roce 2019 prošla celá budova kompletní rekonstrukcí, opravena byla střecha, fasáda i osvětlení. Úpravou prošlo i celé okolí kostela. Opravena byla i cesta ke kostelu, jednotlivé artefakty stojící před kostelem, byl vyset nový trávník a vysazena nová zeleň v jeho okolí.

Close Search Window