Pravidla pro kácení dřevin

Potřebujete-li pokácet strom, který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene 80 cm a více, zbystřete. Právě pro vás jsou důležité následující informace. Kácení dřevin rostoucích mimo les podléhá povolení obecního úřadu Roztoky u Jilemnice. K získání povolení podejte řádně vyplněnou a podepsanou žádost na obecní úřad.

Více informací se dočtete ve vyhlášce o Ochraně dřevin rostoucích mimo les nebo přímo na Ministerstvu životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny.

Kontakt:
Ing. Tomáš Staněk
tel. 267 122 042
e-mail: Tomas.Stanek@mzp.cz.

Close Search Window