Jak to funguje?

Komunitní kompostování je důležitá doplňková služba pro všechny, kteří sami nedovedou nebo nechtějí zpracovávat biologicky rozložitelný komunální odpad. Menším obcím, jako jsou Roztoky u Jilemnice, pomáhá kompostování předcházet vzniku nadměrného množství odpadů.

Zelené velkoobjemové kontejnery pro bioodpad jsou rozmístěny na stálých stanovištích po obci. Vkládejte do nich jen biologicky rozložitelný odpad jako je tráva, listí, plevelné rostliny, dřevo (do průměru 5 cm a délky 2 m), slupky a odřezky z ovoce i zeleniny, kávová sedlina, vylouhovaný čaj, skořápky z vajec i ořechů atp.

 

Velkoobjemový odpad

Silnější větve stromů a keřů nebo jejich větší množství ukládejte, po předchozím oznámení na obecním úřadě, na vyhrazené místo pod hřbitovem. Na stejném místě si můžete nabrat hotový kompost do vašich zahrad.

Stanoviště

Sokolka

Nouzov

školka

kompostárna

bývalá dolní prodejna

stanoviště za hřbitovem

Více informací o komunitním kompostování se dočtete v Novele č. 229/2014 Sb. Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Close Search Window