Jak to bylo

Stručná historie naší obce

Historie obce se začala psát v dobách raného křesťanství, kdy podle pověsti stál v jižní části obce hrad Prklín. Jeho existenci připomíná smírčí kříž, vytesaný na pískovcovém kameni.

O obci

Roztoky u Jilemnice byly v minulosti farní vsí s kostelem, který byl postaven již před rokem 1360. Za husitských válek byla obec zničena a dřevěný kostel spálen. Roku 1492 při rozdělování dědictví obdržel Hynek z Valdštejna mezi jinými městečko Purklín a ves Roztoky. Roku 1513 koupil panství Arnošt z Újezdce a Kounic a po něm Vilém Harant z Polžic a Bezdružic. Od roku 1701 náleželo panství Harrachům, v jejichž majetku zůstalo až do roku 1918. K nejstarší živnosti patřilo tkalcovství. To se postupně rozvíjelo a prosperovalo zvlášť po pruské válce. V roce 1895 byla v obci založena továrna na látky a později i další. Vlivem toho vzrostl v obci počet obyvatel. V roce 1915 žilo v obci 1513 obyvatel.

Škola

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. se zde vybudovala škola. Vyučovalo se v domě čp. 25, u starého hřbitova. V obci působil i pokrokový vlastenecký učitel a spisovatel Josef Šír. Po vydání nových školních zákonů po roce 1868 bylo zavedeno celodenní vyučování a tak byla v Roztokách v roce 1875 postavena nová škola, kde bylo postupně rozšiřováno vyučování ve 4 třídách, v roce 1913 zřízena druhá pobočka – vyučování v 6 třídách.

Tkalcovství

V roce 1895 zde Josef Horáček postavil vedle svého hostince čp. 57 továrnu na bavlněné látky. Roku 1906 ji prodal Karlu Simonovi z Nové Paky, který ji rozšířil. V roce 1914 tu již fungovalo 850 tkalcovských stavů. Tkalcovnu později koupila firma Sigl a spol., jež tu zavedla výrobu lněných látek. Poté se továrna přebudovala na Kovozávody (bývalý P-Kvartet).

Kostel

První kostel stával v dolní části obce na návrší na dnešním hřbitově již v roce 1384, byl však vypálen husity. V roce 1728 byl uprostřed obce na návrší postaven zděný barokní kostel zasvěcený apoštolům Filipovi a Jakubovi. Uvnitř kostela naleznete bohatě zdobený oltář se sochami světců a dřevorytinu jilemnického zámku (nyní vystavenou v Krkonošském muzeu v Jilemnici).

Prklín

Další památkou je kamenný kříž, k jehož vzniku se vážou dvě pověsti. Podle první byl kříž postaven v místě, ke pádem ze splašeného koně zahynula Zdislava. Druhá pověst vypráví, že zde zemřela po pádu z okna mladší sestra nevěsty Vladyky z Mříčné. Stalo se to to, když po svatebním veselí nevěsta se svým mužem odjížděla z hradu. Sestra jí mávala z okna, a tak se nakláněla, až nešťastně přepadla.

Letecké neštěstí 1929

28. září uspořádala Ústřední propagační letka M.L.L. v Roztokách u Jilemnice letecký den. Ve 14 hod. byl přednáškou nadporučíka letectví zahájen program, během něhož byly pořádány vyhlídkové lety pro veřejnost. Po 15. hod. se na obzoru objevila stíhačka řízená pilotem Františkem Červeným. Pilot prováděl nad letištěm ukázky letecké akrobacie. Po skončení akrobacie asi v 16 hod. se chystala stíhačka k odletu. V tom se z neznámé příčiny letec zřítil a tragicky zahynul v troskách letadla. Letec byl pohřben 2. října ve Zbirohu, idkud pocházel.

V72_1961
V72_1709
V72_1713
Close Search Window