Komunální a tříděný odpad

Komunální odpad je odvážen jednou za 14 dní v pátek, vždy v lichý týden. Nově je také zřízen systém Door to door, týkající se žlutých (plast, nápojové kartony) a modrých (papír) nádob na tříděný odpad, které může mít každá domácnost přímo u svého domu. O jejich svozu informujeme občany formou sms. Všechny nádoby jsou čipovány.

Bioodpad

Bioodpad odkládejte do velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny po celé obci. Patří do nich tráva, listí, plevelné rostliny, dřevo (do průměru 5 cm a délky 2 m), slupky a odřezky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, vylouhovaný čaj, skořápky u vajec a ořechů atp. Silnější větve nebo větší množství bioodpadu odkládejte po předchozím oznámení na OÚ pod hřbitovem, kde si také můžete nabrat hotový kompost pro vaši zahradu.

Stanoviště bioodpadu:

  • Sokolka
  • Nouzov
  • školka
  • kompostárna
  • bývalá dolní prodejna
  • stanoviště za hřbitovem – pouze pro velkoobjemový odpad (silné větve, keře, …)

Nebezpečný odpad a železný šrot

Nebezpečný odpad sváží z domácností speciální firma dvakrát ročně. Do nebezpečného odpadu patří elektrospotřebiče (lednice, televizory…), pneumatiky, léky, barvy, ředidla, elektrické baterie, autobaterie, motorové oleje, tuky, lepidla, tonery, žárovky atp. Nebezpečný odpad předávejte v rozumném množství osobně pracovníkům svozové firmy.

Sběr železného šrotu probíhá každoročně na jaře a na podzim. Odpad určený do sběru odnášejte na svozová místa až v den sběru.

O termínech, trase svozu a přibližném časovém harmonogramu pravidelně informujeme v Roztockém zpravodaji, na úřední desce a na webu.

Novým provozovatelem svozu odpadu v naší obci je od 1. dubna 2022 firma EKO Jilemnicko s.r.o.

Nejbližší termíny odvozu odpadu

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

6.12.2024Celý den

Odvoz tříděného odpadu Detail události

Odvoz tříděného odpadu

19.12.2024Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

20.12.2024Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

3.1.2025Celý den

Odvoz tříděného odpadu Detail události

Odvoz tříděného odpadu

16.1.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

17.1.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

31.1.2025Celý den

Odvoz tříděného odpadu Detail události

Odvoz tříděného odpadu

13.2.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

14.2.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

28.2.2025Celý den

Odvoz tříděného odpadu Detail události

Odvoz tříděného odpadu

13.3.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

14.3.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

28.3.2025Celý den

Odvoz tříděného odpadu Detail události

Odvoz tříděného odpadu

10.4.2025Celý den

Odvoz komunálního odpadu Detail události

Odvoz komunálního odpadu

11.4.2025Celý den

1 2 3 4 5 6 7
Close Search Window