Josef Čermák

 

Rozhlasové vzpomínání literárního historika, editora a překladatele

Josef Čermák se narodil 18. května 1928 v Roztokách u Jilemnice a rodný kraj v Podkrkonoší je jeho milovaným místem, v němž, jak vypráví, se odehrávají všechny jeho sny.

Vzděláním je Josef Čermák literární historik a překladatel, vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zásadní pro jeho další vědeckou i překladatelskou dráhu bylo setkání s Václavem Černým, který – pokud to politická situace počátku 50. let minulého století dovolila, jej učil a konzultoval s ním témata závěrečných prací.

Roku 1961 se Josef Čermák oženil s Kristinou Fučíkovou, dcerou literárního kritika a nakladatele Bedřicha Fučíka. Pracoval jako redaktor, později šéfredaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, od roku 1966 přejmenovaném na Odeon. Josef Čermák zde začal s redaktorskou prací v listopadu 1952, v letech 1969 až 1977 působil jako šéfredaktor a do roku 1990 jako hlavní lektor. Tvář i pověst elitního nakladatelského domu produkujícího autorská i překladatelská díla zásadního významu, je tak jednou z jeho z nemalých zásluh a v jehož paměti zůstávají nejen skvěle vypravené knihy, ale též nádherná setkání. Z nich zřejmě nejzásadnější a nejhlubší stopu zanechalo literární setkání s Franzem Kafkou, jehož díla byl Čermák znalcem, překladatelem, a také editorem tuzemských i zahraničních vydání. Je členem Společnosti Franze Kafky i spoluautorem libreta expozice Město K. Franz Kafka a Praha ve Franz Kafka Museum v prostorách Hergetovy cihelny v Praze na Malé Straně.

Tón vzpomínkám Josefa Čermáka udává chápající a humor neztrácející pohled, shovívavý ke slabostem a pokleskům a náročný, co se týče preciznosti vykonaného díla. Výrazným rysem je přátelská vstřícnost, laskavá otevřenost a ohleduplnost k uchování i šířené té lepší stránky světa.


Připravila: Milena M. Marešová
Technická spolupráce: Petr Janečka

Natočeno v roce 2015.

Převzato z http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/1534766

Close Search Window