Vladimír Svatý (1919 – 1986)

Vladimír Svatý byl významný český vědec, konstruktér a vynálezce tryskových stavů. Na výrobě tryskového stavu pracoval v otcově tkalcovně v Roztokách u Jilemnice. Roku 1947 podal návrh na udělení patentu na tryskový stav. O rok později byl jejich podnik znárodněn.

V roce 1948 byl patent na jeho jméno uznán a následně prodán za symbolickou jednu korunu do strojíren ve Zlíně. Tam byl kosmeticky vylepšen a předveden v pražském obchodním domě Bílá labuť před prezidentem Zápotockým. Vladimíra Svatého však na tuto událost nikdo nepozval. Bez vynálezce však nikdo nebyl schopný dát stroj do provozu, a tak Vladimíra Svatého nakonec přizvali a prezident Zápotocký jeho dílo uznal. Princip tryskového tkaní znamenal revoluci v textilním průmyslu.

19. 10. 2019 byla v Roztokách u Jilemnice Vladimíru Svatému odhalena pamětní deska.

Close Search Window