Obec Roztoky Jilemnice

Tradiční Krakonošova tržnice se uskuteční ve dnech 8. a  9. července 2017.

Informace pro prodejce: místa na Krakonošovu tržnici jsou již vyprodaná. 

V rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji je v současné době vytvářen Strategický plán rodinné politiky LK. Liberecký kraj klade důraz na zapojení veřejnosti do tvorby tohoto strategického dokumenty, a proto v období od 1. 5. do 30. 6. 2017 realizuje dotazníkové šetření, které je určeno rodinám s dětmi. Dotazník je možné vyplnit na následujícím odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_D9LJGgsZvTTO40u-wClkhqZXHBw-ds7EYckwjLtx82iGw/viewform

 

 

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky v  obci Roztoky  činil 31 726 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

V letošním roce přeji všem požehnané dny.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.