Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného obecního úřadu. Povolení ke kácení je vyžadováno pro stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí dosahují obvodu kmene 80 cm a více. K získání povolení je třeba podat řádně vyplněnou a podepsanou žádost na obecní úřad.

Formulář – Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les