Osvald Süss

Pro nahlášení pálení klestu slouží aplikace „Evidence pálení“, kdy je pálení ohlášeno místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Formulář „Evidence pálení“ je k dispozici na https://paleni.izscr.cz/. Tento formulář je také k dispozici na www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané pálení klestí nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení“.

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za kterou byly pořízeny ochranné prostředky požární ochrany. Byly doplněny osobní ochranné prostředky JSDH Roztoky u Jilemnice – zásahové obleky, obuv, rukavice, přilby, kukly, svítilny vč. jejich držáků. Celkové výdaje činí 75 188 Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 37 000 Kč.

Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného obecního úřadu. Povolení ke kácení je vyžadováno pro stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí dosahují obvodu kmene 80 cm a více. K získání povolení je třeba podat řádně vyplněnou a podepsanou žádost na obecní úřad.

Formulář – Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les

Informace ohledně revize kotlů vydané ministerstvem životního prostředí – Revize kotle

Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v následujícím odkazu –http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Dále ještě informace ohledně používání kotlů:

Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech, tedy většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Tedy od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.

Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl zakázán již od 1. 1. 2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle.)