Osvald Süss

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za kterou byly pořízeny ochranné prostředky požární ochrany. Byly doplněny osobní ochranné prostředky JSDH Roztoky u Jilemnice – zásahové obleky, obuv, rukavice, přilby, kukly, svítilny vč. jejich držáků. Celkové výdaje činí 75 188 Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 37 000 Kč.

Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného obecního úřadu. Povolení ke kácení je vyžadováno pro stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí dosahují obvodu kmene 80 cm a více. K získání povolení je třeba podat řádně vyplněnou a podepsanou žádost na obecní úřad.

Formulář – Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les