Simona Riskovová

1 2 3 9

Revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice byla spolufinancovaná účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova na projekt pod názvem „Revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice“ ve výši 300 000,- Kč, smlouva o poskytnutí dotace číslo OLP/2089/2020.

        

 

1 2 3 9