Aktuálně

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, dotace byla poskytnuta na projekt Nákup ochranných prostředků PO – pořízen byl zásahový oblek, svítilna, kukla, zásahová obuv, zásahové rukavice, zásahová přilba, držák svítilny, hadice B75, spojka hadicová B75, navázaní koncovky hadice. Celkové výdaje činí 27.291,- Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 15.000,- Kč.

Revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice byla spolufinancovaná účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program obnovy venkova na projekt pod názvem „Revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice“ ve výši 300 000,- Kč, smlouva o poskytnutí dotace číslo OLP/2089/2020.